Hästar som behöver SUCCEED®

Om du kunde hålla dina hästar ute på betesmark av hög kvalitet, och du kunde rotera betesmarken emellanåt, skulle det finnas få krav på deras matsmältningssystem. Dina hästar skulle sannolikt få all den näring och omsorg de behöver. Men i en värld av konkurrens, och där landresurser är begränsade, är detta inte praktiskt. Om någon av följande livsstilar gäller dina hästar, är det troligt att de kan gynnas av de specialiserade näringsämnena i SUCCEED:

  • Är begränsad till ett stall 6 eller fler timmar per dag
  • Motioneras regelbundet, speciellt rigoröst
  • Reser till tävlingar en gång per månad eller mer
  • Utfodras två eller tre gånger per dag
  • Används som avelshingst eller avelssto
  • Är på bete mindre än 18 timmar per dag
  • Har utfodrats med hårt foder såsom bearbetat spannmål, pellets, eller sött foder
  • Ett föl, som står inför utmaningarna att utvecklas, avvänjas eller förbereds för försäljning
healthy-function-of-the-equine-digestive-tract
Allt detta, även om det hör till de flesta hästars skötsel och ofta krävs för tävlingshästar, arbetar mot den naturliga, hälsosamma funktionen hos hästens matsmältningskanal.

SUCCEED är ditt hemliga vapen för hästens matsmältningshälsa. Dess unika blandning av näringsrika ingredienser främjar en hälsosam matsmältningsprocess, inklusive mage och baktarm, trots en livsstil som kan vara ett hinder.

Prata med din veterinär idag om att pröva SUCCEED.